โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม

    “การท่องเที่ยว” ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย ข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเกินกว่า 1.00 ล้านล้านบาท มาโดยตลอด และในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2.94 ล้านล้านบาท เป็นผลมาจากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านความปลอดภัยและยกระดับด้านความสะดวก รวมทั้งพัฒนาในด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการขยายตัวอย่างเป็นระบบ   ( คลิกอ่านเพิ่มเติม )

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 24 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 18 (มีนาคม 2565)

ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2565 ...

โพสโดย : admin | 25 เม.ย. 2565 | เข้าชม : 25  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม ...

โพสโดย : admin | 01 เม.ย. 2565 | เข้าชม : 47  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 22 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 17 (กุมภาพันธ์ 2565)

ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 ...

โพสโดย : admin | 21 มี.ค. 2565 | เข้าชม : 40  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 21 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม ...

โพสโดย : admin | 27 ก.พ. 2565 | เข้าชม : 121  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 20 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 16 (มกราคม 2564)

ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2565 ...

โพสโดย : admin | 22 ก.พ. 2565 | เข้าชม : 78  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 15 (ธันวาคม 2564)

ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ...

โพสโดย : admin | 12 ม.ค. 2565 | เข้าชม : 151  ครั้ง

ลิงค์เพิ่มเติม


สถิติผู้เข้าชม
เริ่มนับ ตุลาคม 2563
ผู้เข้าชมทั้งหมด
วันนี้
ออนไลน์

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม


^