โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม

    “การท่องเที่ยว” ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย ข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเกินกว่า 1.00 ล้านล้านบาท มาโดยตลอด และในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2.94 ล้านล้านบาท เป็นผลมาจากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านความปลอดภัยและยกระดับด้านความสะดวก รวมทั้งพัฒนาในด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการขยายตัวอย่างเป็นระบบ   ( คลิกอ่านเพิ่มเติม )

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 28 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม ...

โพสโดย : admin | 08 ก.ค. 2565 | เข้าชม : 57  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 27 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 (การประชุมหารือมาตรการ ลดผลกระทบ)

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม ...

โพสโดย : admin | 08 ก.ค. 2565 | เข้าชม : 35  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 26 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม ...

โพสโดย : admin | 10 มิ.ย. 2565 | เข้าชม : 66  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 25 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 19 (เมษายน 2565)

ความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2565 ...

โพสโดย : admin | 26 พ.ค. 2565 | เข้าชม : 61  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 24 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 18 (มีนาคม 2565)

ความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2565 ...

โพสโดย : admin | 25 เม.ย. 2565 | เข้าชม : 94  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม ...

โพสโดย : admin | 01 เม.ย. 2565 | เข้าชม : 117  ครั้ง

ลิงค์เพิ่มเติม


สถิติผู้เข้าชม
เริ่มนับ ตุลาคม 2563
ผู้เข้าชมทั้งหมด
วันนี้
ออนไลน์

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม


^