โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม

    “การท่องเที่ยว” ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย ข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเกินกว่า 1.00 ล้านล้านบาท มาโดยตลอด และในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2.94 ล้านล้านบาท เป็นผลมาจากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านความปลอดภัยและยกระดับด้านความสะดวก รวมทั้งพัฒนาในด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการขยายตัวอย่างเป็นระบบ   ( คลิกอ่านเพิ่มเติม )

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 15 (ธันวาคม 2564)

ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ...

โพสโดย : admin | 12 ม.ค. 2565 | เข้าชม : 65  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 14 (พฤศจิกายน 2564)

ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ...

โพสโดย : admin | 21 ธ.ค. 2564 | เข้าชม : 89  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 17 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 13 (ตุลาคม 2564)

ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 ...

โพสโดย : admin | 21 ธ.ค. 2564 | เข้าชม : 106  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 16 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม ...

โพสโดย : admin | 17 ธ.ค. 2564 | เข้าชม : 94  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 15 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ...

โพสโดย : admin | 16 พ.ย. 2564 | เข้าชม : 277  ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 14 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 12 (กันยายน 2564)

ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2564 ...

โพสโดย : admin | 18 ต.ค. 2564 | เข้าชม : 133  ครั้ง

ลิงค์เพิ่มเติม


สถิติผู้เข้าชม
เริ่มนับ ตุลาคม 2563
ผู้เข้าชมทั้งหมด
วันนี้
ออนไลน์

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม


^