ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 11 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 9 (มิถุนายน 2564)


ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2564


โดยตามแผนงานที่วางไว้เท่ากับร้อยละ 57.85
และปฏิบัติงานได้จริงคิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 50.34
ดังนั้นการปฏิบัติงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้คิดเป็นร้อยละ 7.51

สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19


โพสโดย : admin  | 02 ส.ค. 2564  | เข้าชม : 95  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^