ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 11 (สิงหาคม 2564)


ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม


นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564
โดยตามแผนงานที่วางไว้เท่ากับร้อยละ
69.95
และปฏิบัติงานได้จริงคิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ
58.14
ดังนั้นการปฏิบัติงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้คิดเป็นร้อยละ
11.81
สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19


ไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ [ ลบไฟล์ ]

โพสโดย : admin  | 28 ก.ย. 2564  | เข้าชม : 42  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^