ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 15 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2


 

 

ด้วย กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการThailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงาน กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีบทบาทในการรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ และแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ จึงได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางเลือกในการพิจารณารูปแบบของโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


 


ไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ [ ลบไฟล์ ]

โพสโดย : admin  | 16 พ.ย. 2564  | เข้าชม : 160  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^