ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 16 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2


 

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ บริษัท เอพซิลอน จำกัด และ บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการ) ภายใต้โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ–จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ประชาชนในพื้นที่โครงการ ผู้นำชุมชน ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนที่ให้ความสนใจในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสิ้น 387 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการและได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด

 

 ไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ [ ลบไฟล์ ]

โพสโดย : admin  | 17 ธ.ค. 2564  | เข้าชม : 187  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^