ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 15 (ธันวาคม 2564)


 

ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม
นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564


โดยตามแผนงานที่วางไว้เท่ากับร้อยละ 88.00
และปฏิบัติงานได้จริงคิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 66.84
ดังนั้นการปฏิบัติงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้คิดเป็นร้อยละ 21.16


สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19ไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ [ ลบไฟล์ ]

โพสโดย : admin  | 12 ม.ค. 2565  | เข้าชม : 170  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^