ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 23 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3


กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ บริษัท เอพซิลอน จำกัด และ บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (การประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการ) ภายใต้โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ–จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม มาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ประชาชนในพื้นที่โครงการ ผู้นำชุมชน ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนที่ให้ความสนใจ ในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสิ้น 372 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการและได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด


ไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ [ ลบไฟล์ ]

โพสโดย : admin  | 01 เม.ย. 2565  | เข้าชม : 117  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^