ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 25 : รายงานผลความก้าวหน้าโครงการเดือนที่ 19 (เมษายน 2565)


ความก้าวหน้าของงานสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม
นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2565


โดยตามแผนงานที่วางไว้เท่ากับร้อยละ
100.00
และปฏิบัติงานได้จริงคิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 83.02
ดังนั้นการปฏิบัติงานมีความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้คิดเป็นร้อยละ 16.98


สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19


โพสโดย : admin  | 26 พ.ค. 2565  | เข้าชม : 33  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^