ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 27 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 (การประชุมหารือมาตรการ ลดผลกระทบ)


กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ บริษัท เอพซิลอน จำกัด และ บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 (การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบ) ภายใต้โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ–จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ประชาชนในพื้นที่โครงการ ผู้นำชุมชน ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนที่ให้ความสนใจในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสิ้น 269 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 3 กลุ่ม

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด


ไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ [ ลบไฟล์ ]

โพสโดย : admin  | 08 ก.ค. 2565  | เข้าชม : 36  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^