ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 28 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)


เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงาน กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีบทบาทในการรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ และแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ จึงได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม
ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 เวลา 08.30-11.30 น.
 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์
 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 เวลา 13.30-16.30 น.
 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล
 ตำบลโคกขาม อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มที่ 3 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 เวลา 09.00-12.00 น.
 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ตัน
 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


ไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ [ ลบไฟล์ ]

โพสโดย : admin  | 08 ก.ค. 2565  | เข้าชม : 57  ครั้ง

โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม^